Σετ γάμου

Κωδικός
M1 208, ΠΣ 208, Π 208, Σ 208 Swarovski

Φωτογραφικό υλικό